Phòng Nội vụ huyện Phù Mỹ, Bình Định tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

16/05/2022

Phòng Nội vụ huyện Phù Mỹ, Bình Định tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/04/2022 đến hết ngày 25/05/2022

– Địa điểm: Bộ phận xây dựng chính quyền, Phòng Nội vụ huyện Phù Mỹ, Bình Định

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: phumy.binhdinh.gov.vn