Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đợt 2 năm 2021

06/10/2021

Căn cứ Công văn số 7888/UBND-SNV ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về triển khai thực hiện Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng;

Căn cứ Kế hoạch số 2416/KH-SGDĐT ngày 04/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ở cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đợt 2 năm 2021;

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ở cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đợt 2 năm 2021, như sau:

1. Số lượng, vị trí thi tuyển

1.1 Số lượng, vị trí thi tuyển tại cơ quan Sở GDĐT: 03 vị trí, gồm:

01 vị trí Cấp trưởng: Chánh Thanh tra Sở

02 vị trí Cấp phó:

+ Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học và Thường xuyên

+ Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng

1.2 Số lượng, vị trí thi tuyển tại các đơn vị trực thuộc: 16 vị trí, gồm:

04 vị trí Hiệu trưởng/Giám đốc trung tâm ở các trường:

+ Trường THPT Nguyễn Du

+ Trường THPT Võ Thị Sáu- Đất Đỏ

+ Trung tâm GDTX Thị xã Phú Mỹ

+ Trường NDT Khuyết tật, Tp bà Rịa

12 vị trí Phó Hiệu trưởng/Phó Giám đốc ở các trường:

+ Trường THPT Vũng Tàu

+ Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

+ Trường THPT Trần Quang Khải

+ Trường THPT Minh Đạm

+ Trường THPT Dương Bạch Mai

+ Trường THPT Trần Phú

+ Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

+ Trường THPT Nguyễn Du

+ Trường NDT Khiếm thị Hữu nghị

+ Trung tâm GDTX – Hướng nghiệp Vũng Tàu

+ Trung tâm GDTX – Dạy nghề Châu Đức

+ Trung tâm GDTX Dạy nghề và GTVL Xuyên Mộc

2. Đối tượng

Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

Công chức, viên chức chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm được quyền tham gia dự tuyển.

Quy định cụ thể đối với đối tượng dự thi tại cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc:

+ Đối với đơn vị trực thuộc Sở: nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 02 cấp so với chức vụ hiện giữ (ví dụ: Tổ trưởng chuyên môn, trưởng phòng khoa hoặc tương đương có thể được dự thi chức danh hiệu trưởng và tương đương). Các trường hợp còn lại nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì dự thi chức danh phó hiệu trưởng và tương đương.

+ Đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở: chuyên viên hoặc tương đương dự thi chức danh phó trưởng phòng và tương đương; Phó trưởng phòng hoặc tương đương dự thi chức danh trưởng phòng và tương đương. Các đối tượng này có thể đăng ký dự tuyển ở các đơn vị trực thuộc Sở (chuyên viên dự thi cấp phó; phó trưởng phòng dự thi cấp trưởng).

3. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

a. Tiêu chuẩn chung:

Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.

Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.

Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao (theo giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển).

03 năm liền được cơ quan, đơn vị đang công tác đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm.

b. Tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh thi tuyển: theo phụ lục đính kèm

4. Hồ sơ đăng ký dự thi

– Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu);

– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất;

– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình;

– Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);

– Quyết định tuyển dụng lần đầu;

– Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ gần nhất (nếu có).

Hồ sơ nộp 03 bộ (đoi với dự thi chức danh trực thuộc Sở), 02 bộ (đối với dự thi chức danh ở cơ quan Sở); đây cũng là hồ sơ dùng để xem xét bố nhiệm (nếu trúng tuyển).

5. Hình thức, nội dung thi tuyển

Thi viết kiến thức chung: Về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Thi trình bày Đề án: Đối tượng tham gia thuyết trình Đề án là những ứng viên dự tuyển phần thi viết có kết quả điểm thi từ 50 điểm trở lên. Nội dung thi trình bày Đề án là: “Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển”

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021; Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, số 198 Bạch Đằng, phường
Phước Trung, thành phố Bà Rịa; trong giờ làm việc (có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ trên).

Thời gian thi viết kiến thức chung: dự kiến ngày 08 giờ 00, ngày 22/11/2021; địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 59 đường Hùng Vương, thành phố Bà Rịa.

Thời gian thi trình bày Đề án: dự kiến từ ngày10/12/2021 đến 31/12/2021; địa điểm: Trường CĐSP, số 689 Cách Mạng Tháng Tám, Long Toàn, Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sở GDĐT thông báo nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ở cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc Sở GDĐT đợt 2 năm 2021 đến toàn thể công chức, viên chức đang công tác tại Sở, đơn vị trực thuộc và các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh biết để đăng ký dự tuyển.

***** Tài liệu đính kèm:

793. So nganh 21-1

– 793. So nganh 21-2

– 793. So nganh 21-3

Nguồn tin: brt.vn