Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2021

06/08/2021

Thực hiện Công văn số 1397/SNV-CCVC ngày 26/7/2021của Sở Nội vụ Bắc Kạn về việc tiếp nhận vào làm công chức, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tiếp nhận tuyển dụng công chức không qua thi tuyển, cụ thể như sau:

I.  SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Số lượng: 01 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm công chức cần tiếp nhận: 01 vị trí – Chuyên viên, phòng Kế hoạch – Tài chính.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIỂU CHUẨN VÀ ĐIỂU KIỆN ĐĂNG KÝ TIẾP NHẬN

1. Đối tượng tiếp nhận: Là Kế toán viên – Mã số ngạch: 031 .

2.  Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký tiếp nhận công chức không qua thi tuyển:

– Có phẩm chất đạo đức tốt.

– Là viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố có thời gian giữ ngạch Kế toán viên, mã số ngạch: 031 từ 05 trở lên.

– Trong 5 năm gần nhất được xếp loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– Có chứng chỉ quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên.

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Có bằng tốt nghiệp đại học, ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán tổng hợp.

3.  Hồ sơ gồm:

– Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

– Bản sao các văn bằng (bằng tốt nghiệp chuyên môn; bằng thạc sĩ, tiến sĩ nếu có); chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;

– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác (trong đó có kê khai kết quả đánh giá xếp loại viên chức) có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

– Bản sao các quyết định: Quyết định tuyển dụng viên chức; quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hoàn thành chế độ tập sự, thử việc; quyết định nâng bậc lương gần nhất.

– Hồ sơ của từng cá nhân phải đầy đủ thành phần, không được tẩy xóa, để trong túi đựng hồ sơ và ghi số điện thoại cần liên hệ.

4.  Những người sau đây không được đăng ký tiếp nhận.

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III.  HÌNH THỨC

Tiếp nhận không qua thi tuyển.

IV.  THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

Từ ngày 03 tháng 8 năm 2021 đến ngày 15 tháng 8 năm 2021 (trong giờ hành chính).

V.  ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

Phòng Tổ chức – Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn, tổ 4, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thông báo được gửi đến các đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và niêm yết công khai tại Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn, thông báo trên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn (backan.edu.vn).

Nguồn tin: backan.edu.vn