Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương tuyển dụng viên chức năm học 2022-2023

07/06/2022

Căn cứ Kế hoạch số 1202/KH-SGDĐT ngày 02/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2022-2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2022-2023 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 155 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ 08 giờ 00 ngày 07/6/2022 đến 16 giờ 00 ngày 07/7/2022

– Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương; Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: binhduong.edu.vn