Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2023

22/02/2023

Thực hiện Văn bản số 338/UBND-KGVX ngày 10/2/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị, như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, số lượng chỉ tiêu
a. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển (khi đăng ký dự tuyển, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ)
+ Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
b. Trường hợp không được đăng ký dự xét tuyển viên chức
– Không cư trú tại Việt Nam.
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.
c. Chỉ tiêu tuyển dụng và vị trí công tác cụ thể như sau:

TT Vị trí việc làm cần tuyển Ngành cần tuyển Số lượng cần tuyển
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1 Tư vấn, hỗ trợ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp – kỹ thuật công nghiệp 01
2 Kiểm định viên; Thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm Hóa học 03
3 Hành chính – Tổng hợp Công nghệ thông tin 01
4 Kế toán Kế toán 01

2. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ và nộp lệ phí dự xét tuyển: Từ ngày 15/3/2023 đến ngày 21/3/2023 (trong giờ hành chính).
Địa điểm: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ (Đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).
Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3. Hình thức, nội dung xét tuyển; thời gian, địa điểm xét tuyển
– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
– Nội dung xét tuyển: Kiểm tra về các điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Phỏng vấn kiểm tra về trình độ hiểu biết chung về các Luật chuyên ngành, các quy định liên quan đến viên chức; công tác quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ, hoạt động sự nghiệp Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí việc làm…
– Thời gian tổ chức xét tuyển:
+ Vòng 01: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển. Dự kiến từ ngày 22/3/2023 đến 24/3/2023, tại Hội trường tầng 3, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ.
+ Vòng 02: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Dự kiến ngày 29/3/2023, tại Hội trường tầng 3, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ.
4. Các nội dung khác có liên quan
Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng được niêm yết công khai tại Trụ sở Khoa học và Công nghệ và được đăng tải trên Trang thông tin của Sở (http://sokhoahoccongnghe.phutho.gov.vn)
Mọi vấn đề liên quan liên hệ trực tiếp với Văn phòng sở Khoa học và Công nghệ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Nguồn tin: sokhoahoccongnghe.phutho.gov.vn