Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2022

28/07/2022

Thực hiện Kế hoạch số 1455/KH-SNV ngày 21/7/2022 của Giám đốc Sở Nội về tuyển dụng viên chức Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ năm 2022;
Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng viên chức với nội dung cụ thể như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm:01 chỉ tiêu;
2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 01 (vị trí : Bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ);
3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Tiêu chuẩn
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm: Bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ.
b) Điều kiện:
– Người tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Lưu trữ học; Quản trị văn phòng; Quản lý nhà nước; Luật.
– Điều kiện chung về ngoại ngữ và tin học
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VIệt Nam;
+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.
* Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, viên chức phải hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm.
– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Thời hạn, địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
– Thời hạn: 27/7/2022 đến hết ngày 27/8/2022
– Địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Tây Ninh Đường A2 khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
– Điện thoại liên hệ: 0276. 3827 430
– Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Hành chính – Tổng hợp Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Tây Ninh.
– Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: giờ hành chính (buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ) các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trong thời gian là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử Sở Nội vụ.
5. Hồ sơ dự tuyển
Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 (được ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).
– Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực.
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực.
– 02 ảnh màu 4x6cm (ảnh chụp trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày đăng
ký)
– 04 phòng bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên hệ.
6. Hình thức, thời gian và địa điểm xét tuyển
6.1 Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Vòng 2 được thực hiện như như sau:
a) Hình thức: Phỏng vấn;
b) Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
c) Thời gian thực hiện phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự phỏng vấn có không quá 15 phút chuẩn bị);
d) Thang điểm (phỏng vấn): 100 điểm.
6.2 Địa điểm tổ chức xét tuyển
Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: số 08, đường Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trử lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ năm 2022.

Nguồn tin: sonoivu.tayninh.gov.vn