Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái gia hạn thời gian nhận hồ sơ tiếp nhận viên chức năm 2021

28/01/2022

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái gia hạn thời gian nhận hồ sơ tiếp nhận viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 77 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/01/2022 đến hết ngày 16/02/2022

– Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái, tổ 14 đường Điện Biên, phường Đồng Tâm,thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

>>>>> Xem thêm: Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tiếp nhận viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

Nguồn tin: sonoivu.yenbai.gov.vn