Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2023

17/03/2023

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 437 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/03/2023 đến hết ngày 13/04/2023

– Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonoivu.yenbai.gov.vn