Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 02)

09/12/2022

Thực hiện Văn bản số số 4899/UBND-KGVX ngày 02/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp; Kế hoạch số 44/KH- TNMT ngày 06/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 (đợt 02); Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng viên chức, như sau:

1. Tiêu chẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, số lượng chỉ tiêu

a. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển (khi đăng ký dự tuyển, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ)

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b. Trường hợp không được đăng ký dự xét tuyển viên chức

– Không cư trú tại Việt Nam

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

c. Chỉ tiêu tuyển dụng và vị trí việc làm cụ thể như sau:

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 Chỉ tiêu.

– Yêu cầu về trình độ: Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai.

– Vị trí việc làm: Quản lý quỹ đất được Nhà nước giao, quỹ đất đã nhận chuyển nhượng nhưng chưa đấu giá, chưa có dự án đầu tư.

– Bố trí công tác tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ.

2. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ và nộp lệ phí dự xét tuyển: Từ ngày 30/12/2022 đến ngày 07/01/2023 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu).

– Bản phô tô các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự xét tuyển;

– 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Các giấy tờ khác có liên

Lưu ý:

– Tất cả các văn bằng, chứng chỉ và bản sao các giấy tờ liên quan không cần công chứng. Khi có kết quả trúng tuyển sẽ đối chiếu với các giấy tờ gốc để quyết định tuyển dụng. Thí sinh tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Hình thức, nội dung xét tuyển; thời gian, địa điểm xét tuyển

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

– Nội dung xét tuyển: Kiểm tra về các điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Phỏng vấn kiểm tra về kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành và các kiến thức liên quan đến vị trí việc làm…

Thời gian tổ chức xét tuyển:

+ Vòng 01: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển. Dự kiến ngày 09/01/2023.

+ Vòng 02: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Dự kiến ngày 12/1/2023, tại Hội trường tầng 4, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ.

4. Các nội dung khác có liên quan

Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng được niêm yết công khai tại Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở (http://tnmtphutho.gov.vn).

Mọi vấn đề liên quan liên hệ trực tiếp với Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần./.

Nguồn tin: tnmtphutho.gov.vn