Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 (đợt 2)

11/11/2022

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở năm 2022 (đợt 2), cụ thể như sau:

1. Vị trí thi tuyển

– 01 vị trí Phó Chánh Văn phòng Sở;

– 01 vị trí Chánh Thanh tra Sở;

2. Đối tượng tham gia dự thi

a) Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch (quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026; 2026-2031 của Sở Tài nguyên và Môi trường) của chức danh dự tuyển hoặc không nằm trong quy hoạch chức danh dự tuyển nhưng được quy hoạch chức danh tương đương hoặc cao hơn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường) được tham gia thi tuyển mà không cần phải có văn bản đồng ý của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

b) Đối tượng quy định tại điểm a, Khoản 1 này được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển trong các trường hợp sau:

– Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.

– Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

– Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

c) Đối tượng thuộc diện tham gia dự tuyển quy định tại điểm a, Khoản 1 này nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; ít nhất sau 24 tháng thì cấp có thẩm quyền mới có thể xem xét, đưa vào quy hoạch.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

– Trong quy hoạch của chức danh dự tuyển, chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn với chức danh dự tuyển và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của chức danh dự tuyển:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên môn đào tạo phù hợp với chức danh tuyển chọn.

+ Trình độ lý luận chính trị: có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên.

+ Quản lý nhà nước: Ngạch chuyên viên, Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp.

+ Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

– Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận.

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Đáp ứng các điều kiện khác do Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh dự tuyển (Theo phụ lục đính kèm Thông báo này)

4. Hồ sơ đăng ký dự thi

a) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

b) Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

– Đơn xin đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Kế hoạch này);

– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất;

– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

– Bản photo quyết định tuyển dụng và quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026; 2026-2031 (nếu có).

5. Thời gian nhận hồ sơ

– Từ ngày 10/11/2022 đến hết ngày 30/11/2022 (15 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo).

6. Địa điểm nhận hồ sơ

Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; liên hệ với bà Đàm Vân Huyền, chuyên viên Văn phòng Sở, số điện thoại 0964.889.816 để nộp hồ sơ.

Ngoài ra, thí sinh có thể gửi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ: Sở Tài nguyên và Môi trường, số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (bên ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022).

7. Thời gian tổ chức thi tuyển

– Thi viết kiến thức chung: Dự kiến trong tháng 01/2023.

– Thi trình bày Đề án: Dự kiến trong tháng 02/2023.

Thời gian thi chính thức Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có thông báo gửi đến thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển sau.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo nhu cầu thi tuyển đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở năm 2022 (đợt 2) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở và các sở, ban, ngành, Đoàn thể, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết, tham gia đăng ký dự tuyển.

Đính kèm:

– Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển;

– Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh dự tuyển;

– Bản nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (của Của Ban Thường vụ đảng ủy, Chi ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị);

– Bản nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (của Chi ủy nơi cư trú của bản thân và gia đình cán bộ, công chức, viên chức).

Nguồn tin: baria-vungtau.gov.vn