Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2021

19/08/2021

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TT&TT năm 2021, cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí thi tuyển: 01 vị trí Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

2. Đối tượng tham dự thi

2.1. Đối với công chức, viên chức cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc

Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển chọn và đang công tác tại Sở TT&TT.

2.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh

a) Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

b) Cán bộ, công chức, viên chức chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm được quyền tham gia dự tuyển.

c) Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển quy định tại điểm a, điểm b nêu trên nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khi dự tuyển phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh tuyển chọn.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

a) Tiêu chuẩn chung

– Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm;

– Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận;

– Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

– Đáp ứng các điều kiện khác do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn yêu cầu.

b) Tiêu chuẩn cụ thể

– Trình độ chuyên môn: Có trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin.

– Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

– Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên trở lên.

– Tin học: Đại học

– Ngoại ngữ: Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo yêu cầu của vị trí việc làm.

– Kinh nghiệm: Có 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực của ngành Thông tin và Truyền thông.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi

– Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm);

– Bản khai lý lịch theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương có dán ảnh đóng dấu giáp lai, được cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất;

– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình;

– Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Quyết định tuyển dụng lần đầu;

– Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ gần nhất.

5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 06/9/2021.

6. Địa điểm nhận hồ sơ:

– Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa (nộp trực tiếp trong giờ hành chính hoặc qua gửi qua đường bưu điện).

Lưu ý: Hồ sơ được bỏ vào bìa đựng hồ sơ và được sắp xếp thứ tự theo Hồ sơ đăng ký dự thi tại Mục 4 Thông báo này.

– Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn (scan toàn bộ hồ sơ gửi qua email và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để đối chiếu).

 7. Thời gian tổ chức thi tuyển: Sẽ được thông báo trực tiếp đến thí sinh đạt yêu cầu.

Nguồn tin: baria-vungtau.gov.vn