Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023

26/05/2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-SNV ngày 23/5/2023 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng viên chức thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023.
Sở Thông tin và Truyền thông Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng điều kiện cụ thể của từng vị trí dự tuyển nêu tại mục số lượng và vị trí việc làm cần tuyển.
Lưu ý, không nằm trong các trường hợp: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Ưu tiên trong tuyển dụng
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan Quân đội, sĩ quan Công an, quân Nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2 theo quy định.
II. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN

 

TT

Vị trí việc làm cần tuyển  

Số

lượng

 

Mô tả VTVL cần tuyển

 

Trình độ chuyên môn

 

 

01

Viên       chức công       nghệ thông tin  

 

1

Tham mưu triển khai các nền tảng phần mềm do Trung tâm CNTT&TT quản lý, khai thác, vận hành. Hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các hoạt động quản trị dữ liệu, khai thác dữ liệu. Thực hiện các nhiệm vụ khác về công nghệ thông tin. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật phần mềm; An toàn thông tin; Công nghệ kỹ thuật máy tính.
02 Viên chức an toàn thông tin 1 Theo dõi, vận hành hệ thống đảm bảo An toàn an ninh mạng của tỉnh (SOC). Tham mưu giải quyết các sự cố về an toàn thông tin, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Thực hiện các nhiệm vụ phối hợp về an ninh mạng theo quy định.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính; người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN, LỆ PHÍ

1. Thời gian nhận hồ sơ
Nhận hồ sơ trong giờ hành chính, từ ngày 26/5/2023 đến hết ngày 24/6/2023.
2. Địa điểm nhận hồ sơ
– Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên hoặc gửi qua đường bưu chính.
– Địa chỉ: Phố 4, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên, Điện Biên.
– Số điện thoại liên hệ: (0215) 3 835 666.
Lưu ý: Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.
3. Lệ phí dự tuyển
Lệ phí tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN TUYỂN DỤNG
1. Hình thức: Xét tuyển.
2. Nội dung:
2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
– Hình thức thi: Phỏng vấn.
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi: Thi phỏng vấn: 30 phút (Trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Thang điểm: 100 điểm.
Lưu ý: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2.
3. Thời gian và địa điểm xét tuyển
Thông báo cụ thể sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.
4. Xác định người trúng tuyển
– Người trúng tuyển trong kỳ xét Tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm (Cộng cả điểm ưu tiên – nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên quyết định người trúng tuyển.
– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
Thông báo này được phát công khai trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Điện Biên và đăng trên Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên tại địa chỉ http://dic.gov.vn (Mục Thông báo) đồng thời niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Văn phòng Sở.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên thông báo để các thí sinh có nhu cầu dự tuyển đến nộp hồ sơ dự tuyển./.

Nguồn tin: dic.gov.vn