Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tiếp nhận công chức năm 2023

19/05/2023

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức vào vị trí chuyên viên quản lý Kế hoạch – Tài chính thuộc Văn phòng Sở, cụ thể như sau:

1. Vị trí việc làm cần tiếp nhận: Chuyên viên quản lý Kế hoạch – Tài chính (Mã VTVL: 13.2.4).
2. Chỉ tiêu cần tiếp nhận: 02 chỉ tiêu.
3. Yêu cầu: 

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
– Nộp hồ sơ trong giờ hành chính vào các ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 30/6/2023.
– Người có nhu cầu về làm việc tại vị trí việc làm trên nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
– Địa chỉ: Trụ sở liên cơ quan, 17 Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
– Điện thoại liên hệ: 0269.3719654.

Nguồn tin: stttt.gialai.gov.vn