Sở Y tế Phú Yên tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2022 (đợt 1)

14/09/2022

Sở Y tế Phú Yên tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2022 (đợt 1), như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/09/2022 đến hết ngày 11/10/2022

– Địa điểm: Sở Y tế Phú Yên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển 

Nguồn tin: soyte.phuyen.gov.vn