Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023

17/03/2023

Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: nộp tại cơ quan, đơn vị dự tuyển; riêng cấp huyện thì nộp tại ban tổ chức cấp ủy cấp huyện

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: baothuathienhue.vn