Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng công chức năm 2022

21/10/2022

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng công chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng

– Địa điểm:Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

 

Nguồn tin: thanhhoa.toaan.gov.vn