Tổng cục Hải quan điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023

21/06/2023

Triển khai Quyết định số 1268/QĐ-BTC ngày 13.6.2023 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, mục II Kế hoạch tuyển dụng công chức cho lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 372/QĐ-BTC ngày 17.3.2023 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

Điều chỉnh chỉ tiêu dự tuyển lực lượng thuyền viên, huấn luyện viên chó nghiệp vụ TCHQ năm 2023

1. Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng

Điều chỉnh khoản 2, mục II thông báo về việc tuyển dụng công chức cho lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan năm 2023 ngày 13.4.2023 như sau:

2. Nhu cầu tuyển dụng theo Vị trí việc làm (VTVL) tương ứng với các ngạch công chức:

2.1. Ngạch Kiểm tra viên trung cấp hải quan (08.052): tổng số 38 chỉ tiêu, trong đó:

– Lực lượng thuyền viên (tàu biển): 11 chỉ tiêu, bao gồm:

+ VTVL Thuyền trưởng hạng Nhì: 01 chỉ tiêu;

+ VTVL Thuyền trưởng hạng Ba: 09 chỉ tiêu;

+ VTVL Phó Thuyền trưởng hạng Tư: 01 chỉ tiêu.

– Lực lượng thuyền viên (phương tiện thủy nội địa): 27 chỉ tiêu, bao gồm:

+ VTVL Thuyền trưởng hạng Nhì: 04 chỉ tiêu;

+ VTVL Thuyền trưởng hạng Ba: 06 chỉ tiêu;

+ VTVL Thuyền trưởng hạng Tư: 13 chỉ tiêu;

+ VTVL Phó Thuyền trưởng hạng Ba: 04 chỉ tiêu.

2.2. Ngạch Nhân viên hải quan (08.053): tổng số 84 chỉ tiêu, trong đó:

– Lực lượng thuyền viên (tàu biển): 54 chỉ tiêu, bao gồm:

+ VTVL Máy trưởng hạng Nhì: 09 chỉ tiêu;

+ VTVL Máy trưởng hạng Ba: 01 chỉ tiêu;

+ VTVL Máy hai hạng Nhì: 01 chỉ tiêu;

+ VTVL Máy hai hạng Ba: 01 chỉ tiêu;

+ VTVL Thợ máy: 19 chỉ tiêu;

+ VTVL Thuỷ thủ: 23 chỉ tiêu.

– Lực lượng thuyền viên (phương tiện thủy nội địa): 05 chỉ tiêu, bao gồm:

+ VTVL Thợ máy: 03 chỉ tiêu;

+ VTVL Thuỷ thủ: 02 chỉ tiêu.

– VTVL Huấn luyện viên chó nghiệp vụ: 25 chỉ tiêu.

(Các phụ lục điều chỉnh chi tiết kèm theo)

* Lưu ý: các Phụ lục không được điều chỉnh vẫn thực hiện theo Thông báo ngày 13.4.2023.

2. Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Gia hạn thời gian tiếp nhận, sơ tuyển hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức theo đường bưu chính trong 30 ngày, cụ thể như sau:

– Địa chỉ nhận hồ sơ: Hội đồng thi tuyển công chức cho lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan năm 2023 – Tổng cục Hải quan, số 9 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến 17 giờ, ngày 15.7.2023 (tính theo dấu của đơn vị bưu chính nơi gửi).

* Lưu ý: thí sinh chỉ nộp hồ sơ qua đường bưu chính.

3. Một số nội dung cần chú ý

3.1. Việc nộp hồ sơ của thí sinh

a) Đối với thí sinh chưa nộp hồ sơ theo quy định tại Thông báo tuyển dụng ngày 13.4.2023: thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu chính theo hướng dẫn tại mục 2 Thông báo này.

b) Đối với thí sinh đã nộp hồ sơ theo quy định tại Thông báo tuyển dụng ngày 13.4.2023:

– Thí sinh không thay đổi vị trí, đơn vị dự tuyển: thí sinh không phải nộp lại hồ sơ theo Thông báo này.

– Thí sinh có thay đổi vị trí, đơn vị dự tuyển: thí sinh nộp lại phiếu đăng ký dự tuyển mới với vị trí, đơn vị mới và bổ sung bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển mới (nếu có sự thay đổi về bằng cấp, chứng chỉ) qua đường bưu chính theo hướng dẫn tại mục 2 Thông báo này.

3.2. Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển

– Vòng 1: thi trắc nghiệm trên giấy môn Kiến thức chung vào 01 ngày: 29.7.2023.

– Vòng 2: thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành vào 02 ngày: 05.9 – 06.9.2023

3.3. Các nội dung khác

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo thông báo tuyển dụng đã được đăng tải trên website của Tổng cục Hải quan ngày 13.4.2023 về việc tuyển dụng công chức cho lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ Tổng cục Hải quan năm 2023.

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: laodong.vn

>>>>> Xem thêm: Tổng cục Hải quan tuyển dụng công chức năm 2023