Tổng cục Thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp thông báo tiếp nhận công chức năm 2020

30/11/2020

Tổng cục Thi hành án dân sự – Bộ Tư pháp thông báo tiếp nhận công chức về công tác tại các cơ quan thi hành án dân sự năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 135 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/11/2020 đến hết ngày 21/12/2020

– Địa điểm: Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thí sinh đăng ký tiếp nhận hoặc trụ sở Tổng Cục THADS (60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội)

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp thông báo tiếp nhận công chức năm 2020 Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp thông báo tiếp nhận công chức năm 2020 Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp thông báo tiếp nhận công chức năm 2020

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: thads.moj.gov.vn