Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội tuyển dụng nhân sự năm 2023

26/05/2023

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Y tế Hà Nội ( địa chỉ  Số 11 phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà  Nội), với nhiệm vụ chính là cấp cứu và vận chuyển người bệnh trước bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện các Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 21/6/2012 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống y tế thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2023; Kế hoạch số 4071/KH-SYT ngày 13/9/2016 của Sở Y tế Hà Nội về việc Tổ chức nâng cấp mở rộng hệ thống cấp cứu trước bệnh viện của Thành phố Hà Nội theo mô hình các nước tiên tiến; Thực hiện Quyết định số 3643/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội; Căn cứ thông báo số 4084/TB-SNV ngày 21/12/2022 của Sở Nội vụ Hà Nội về Thông báo chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023;

Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội có nhu cầu tuyển dụng nhân lực cụ thể như sau :

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 23/05/2023 đến hết ngày 06/06/2023

– Địa điểm:  Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: capcuu115hanoi.com