Trung tâm Dịch vụ việc làm – Sở Lao động TB&XH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021

22/02/2021

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-SNV ngày 02/02/2021 của Sở Nội vụ tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở LĐ-TB&XH năm 2021. Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 người.

2. Chức danh tuyển dụng:

+ 01 chuyên viên Tư vấn, Giới thiệu việc làm         –  Mã ngạch: 01.003.

+ 01 chuyên viên Thông tin Thị trường lao động     –  Mã ngạch: 01.003

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển qua hồ sơ.

4. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

– Theo quy định tại Điều 22 của luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

– Trình độ chuyên môn:

+ Chuyên viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật Kinh tế và Tin học-kỹ thuật phần mềm.

– Trình độ khác: Ngoại ngữ bậc A2 hoặc chứng chỉ B trở lên, tin học: A;

– Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên;

– Chưa có tiền án, tiền sự.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng:

– Theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

6. Hồ sơ dự tuyển: Theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2019 của Chính phủ.

7. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 18/3/2021, vào giờ hành chính các ngày làm việc (trừ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật).

8. Nơi nộp hồ sơ: Phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung tâm Dịch vụ việc làm; số 221 đường Bacu, phường 4 – Thành phố Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; điện thoại liên hệ: 02643. 543705.

Nguồn tin: www.brt.vn