Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam tuyển dụng viên chức năm 2023

19/09/2023

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên thông báo tuyển dụng viên chức thực hiện theo kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, trong đó:

– Bác sĩ hạng III: 01 chỉ tiêu;

– Điều dưỡng hạng IV: 01 chỉ tiêu.

– Nấu ăn: 01 chỉ tiêu

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

a. Điều kiện chung

Các điều kiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

b. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học

Đối với vị trí việc tuyển dụng yêu cầu trình độ từ Cao đẳng trở lên

+ Có trình độ Tiếng Anh bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

c. Điều kiện về trình độ đào tạo tuyển dụng:

– Vị trí việc làm Bác sỹ hạng III: Tốt nghiệp Đại học ngành/chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, Bác sĩ Đông y;

– Vị trí việc làm Điều dưỡng hạng IV: Tốt nghiệp Cao đẳng ngành/chuyên ngành Điều dưỡng; có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

– Vị trí việc làm nấu ăn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành/ chuyên ngành Chế biến món ăn.

3. Thời gian và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức phải nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/9/2023 đến ngày 15/10/2023, trong giờ làm việc hành chính.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên

Điện thoại: 0326 092 656 hoặc 0986 609 880

Địa chỉ: Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên xã Yên Nam, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

5. Nội dung xét tuyển

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển bằng hình thức phỏng vấn.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển

Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 11,12/2023

Địa điểm xét tuyển: Hội trường tầng 2, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

7. Lệ phí đăng ký dự tuyển

Mức thu: 500.000 đồng/thí sinh.

Nguồn tin: baodansinh.vn