Trung tâm Kỹ thuật TN&MT – Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022

16/01/2023

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường – Sở TN&MT tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 16/02/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, số 449 đường Trường Chinh, P. Ỷ La, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn