Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2023

18/09/2023

Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 20/10/2023

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: trungtamvanhoabrvt.vn