Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023

27/03/2023

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 23/03/2023 đến hết ngày 21/04/2023

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế Hải Phòng

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: soytehaiphong.gov.vn