Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2020

28/10/2020

Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 30/10/2020 đến hết ngày 29/11/2020

– Địa điểm: + Tại Hà Nội: Phòng Tổng hợp, Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng, 90 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

+ Tại Bà Rịa – Vũng Tàu: Phân viện Vũng Tàu, Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng, 174 Hoàng Hoa, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng

Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng

Nguồn tin: www.sbv.gov.vn