Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển dụng người lao động đợt 1 năm 2023

08/05/2023

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển dụng người lao động đợt 1 năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/05/2023 đến hết ngày 12/05/2023

– Địa điểm:  Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.neu.edu.vn