Trường THCS Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2022

13/12/2022

Trường THCS Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 31/12/2022

– Địa điểm: Trường THCS Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

 

Nguồn tin: dinhquan.dongnai.gov.vn