TT Phát triển quỹ đất huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023

15/12/2022

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 15/01/2023

– Địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành, Đồng Nai

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: snv.dongnai.gov.vn