UBND Cầu Kè, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 2)

20/10/2022

UBND Cầu Kè, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022 (lần 2), như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 19/10/2022 đến hết ngày 18/11/2022

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cầu Kè

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: cauke.travinh.gov.vn