UBND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

07/05/2021

UBND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 74 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/05/2021 đến hết ngày 31/05/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Ba Tơ, 268 Phạm Văn Đồng, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

UBND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

UBND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

UBND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021 UBND huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: huyện ba tơ-7-10

– Mẫu 01: 0_20210504153005

– Mẫu 02: 0_20210504153100

– Bìa hồ sơ: 0_20210504153134

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: bato.quangngai.gov.vn