UBND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022

13/07/2022

UBND huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/07/2022 đến hết ngày 12/08/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Cẩm Xuyên

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: camxuyen.hatinh.gov.vn