UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020

22/10/2020

UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/10/2020 đến hết ngày 16/11/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ – Lao động – Thương binh – Xã hội huyện Côn Đảo, số 28 Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020 UBND huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2020

Nguồn tin: www.baria-vungtau.gov.vn