UBND huyện Đông Hải, Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2021

03/11/2021

UBND huyện Đông Hải, Bạc Liêu tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 179 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 02/11/2021 đến hết ngày 02/12/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Đông Hải, ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: donghai.baclieu.gov.vn