UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai tiếp nhận viên chức năm 2022

30/12/2022

UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai tiếp nhận viên chức từ địa phương khác về công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến 17h00 ngày 18/01/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Đức Cơ, Gia Lai

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: ducco.gialai.gov.vn