UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2022

09/01/2023

UBND huyện Đức Cơ, Gia Lai tuyển dụng viên chức giáo viên và viên chức khác năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 44 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 05/01/2023 đến ngày 19/01/2023 và từ ngày 27/01/2023 đến 17 giờ ngày 10/02/2023

– Địa điểm:  Phòng Nội vụ huyện Đức Cơ

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: ducco.gialai.gov.vn