UBND huyện Gia Viễn, Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2021

25/01/2021

UBND huyện Gia Viễn, Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 54 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/01/2021 đến ngày 09/02/2021 và từ 17/02/2021 đến hết ngày 27/02/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Gia Viễn, Thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Gia Viễn, Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2021 UBND huyện Gia Viễn, Ninh Bình tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: giavien.ninhbinh.gov.vn