UBND huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã năm 2023

20/11/2023

Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc tuyển dụng 04 công chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã, cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng.

1.1. Số lượng cần tuyển dụng: 04 người.

1.2. Vị trí việc làm cần tuyển:

– Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã: 04 người; trong đó:

+ Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hưng Lộc: 01 người;

+ Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tuy Lộc: 01 người;

+ Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Cầu Lộc: 01 người;

+ Chỉ huy trưởng Ban CHQS Thị trấn Hậu Lộc: 01 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.

Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Khoản 3 Điều 17 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ngoài ra phải đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên ngành, gồm:

– Thuộc nguồn quy hoạch chức danh được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cấp xã hoặc đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cấp xã sau khi tuyển dụng.

3. Phương thức tuyển dụng.

– Xét tuyển và bổ nhiệm

4. Thành phần, số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ, cụ thể gồm:

+ Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ (có mẫu gửi kèm theo).

+ Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

+ Bản sao giấy khai sinh;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển (bỏ yêu cầu về chứng chỉ tin học đã được quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ do áp dụng thực hiện tại Mục 2 Công văn số 3089/BNV-CQĐP ngày 25/6/2021 của Bộ Nội vụ);

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có đủ điều kiện cấp trong thời hạn sử dụng theo quy định;

+ Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

+ Các giấy tờ liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên ngành, gồm: (i) Thuộc nguồn quy hoạch chức danh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (ii) là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cấp xã hoặc đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn để bổ sung là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cấp xã sau khi được tuyển dụng.

– Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ (trong giờ hành chính): 30 ngày, kể từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 19/12/2023.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, UBND huyện Hậu Lộc.

6. Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đồng/thí sinh.

Thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự các xã: Hưng Lộc, Thị trấn Hậu Lộc, Cầu Lộc, Tuy Lộc năm 2023 được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Nguồn tin: baothanhhoa.vn