UBND huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp năm 2021

08/11/2021

UBND huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/11/2021 đến hết ngày 17/11/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Long Điền, số 1939 quốc lộ 55, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Bảng tiêu chuẩn cụ thể về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp năm 2021

Hồ sơ kèm theo

Nguồn tin: longdien.baria-vungtau.gov.vn