UBND huyện Mang Yang, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

26/05/2023

1. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/5/2023 đến hết ngày 25/6/2023

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Mang Yang; Gia Lai

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: baogialai.com.vn