UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức GD&ĐT lần 2 năm 2023

17/11/2023

UBND huyện Mộc Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức GD&ĐT lần 2 năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 113 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/11/2023 đến 17 giờ 30 phút ngày 15/12/2023.

– Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, địa chỉ: Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: mocchau.sonla.gov.vn