UBND huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2023

26/05/2023

UBND huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/05/2023 đến hết ngày 23/06/2023

– Địa điểm:  Phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: nganson.backan.gov.vn