UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên năm học 2022-2023

24/06/2022

UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng giáo viên năm học 2022-2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày, từ ngày 28/6/2022 đến ngày 27/7/2022

– Địa điểm: Phòng họp tầng 3, UBND huyện Nghi Xuân.

Địa chỉ: Tổ dân phố Giang Thuỷ, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

 

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: nghixuan.hatinh.gov.vn