UBND huyện Phù Cát, Bình Định tuyển dụng công chức xã năm 2022

01/08/2022

UBND huyện Phù Cát, Bình Định tuyển dụng công chức xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm:Phòng Nội vụ huyện Phù Cát

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: phucat.binhdinh.gov.vn