UBND huyện Phù Ninh, Phú Thọ tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021

25/12/2021

Căn cứ Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 23/12/2021 của UBND huyện Phù Ninh về việc xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021; UBND huyện Phù Ninh thông báo xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 như sau:

1. Tổng số chỉ tiêu được xét tuyển: 06 chỉ tiêu thuộc chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự các xã: Lệ Mỹ, Phù Ninh, Trạm Thản, Gia Thanh, Trung Giáp và thị trấn Phong Châu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Tiêu chuẩn dự tuyển

a) Tiêu chuẩn chung

– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Am hiểu và tôn trọng phong tục tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

– Đã tốt nghiệp trung học phổ thông;

– Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Phù Ninh, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước và các tiêu chuẩn khác theo quy định của Luật Dân quân tự vệ.

b) Tiêu chuẩn cụ thể:

– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên chuyên ngành: Quân sự cơ sở.

4. Điều kiện dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức.

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh cần tuyển;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

5. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xoá án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

6. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ ngày 25/12/2021 đến hết ngày 24/01/2022.

Lưu ýHồ sơ đã nộp, UBND huyện không trả lại. Người dự tuyển phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển.

7. Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ dự xét tuyển: Tại phòng Nội vụ – UBND huyện Phù Ninh (Khu Đá Thờ, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

8. Thời gian tổ chức xét tuyển: Từ ngày 10/02/2022 (lịch cụ thể Ban Kiểm tra, sát hạch có thông báo sau). Tùy theo tình hình cụ thể, Ban Kiểm tra, sát hạch có thể điều chỉnh về thời gian cho phù hợp.

Nguồn tin: phuninh.phutho.gov.vn