UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

25/11/2022

UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 24/12/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Phú Thiện

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: phuthien.gialai.gov.vn