UBND huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2023

10/05/2023

UBND huyện Thạch Thất, Hà Nội tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 53 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 04/05/2023 đến 17h00 ngày 02/06/2023

– Địa điểm: Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Biểu chỉ tiêu tuyển dụng

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thachthat.hanoi.gov.vn