UBND huyện Thanh Sơn, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2022

15/08/2022

UBND huyện Thanh Sơn, Phú Thọ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 10-12/09/2022

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Thanh Sơn

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: thanhson.phutho.gov.vn