UBND phường 10, TP.Vũng Tàu tuyển dụng Phụ trách Kinh tế năm 2021

08/06/2021

Căn cứ Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chinh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc ban hành quy định tạm thời về thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố;

Căn cứ Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 07/03/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND phường 10 năm 2021;

UBND phường 10 thông báo tuyển dụng chức danh người hoạt động không chuyên trách năm 2021, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu xét tuyển: 01 vị trí

Chức danh xét tuyển: Phụ trách Kinh tế ( Lĩnh vực Đô thị, Xây dựng, Địa chính, Môi trường).

2.  Hình thức tuyển dụng:

Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

3.  Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam,nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

Đủ tiêu chuẩn theo quy định tại mục 4 của Thông báo này;

Có đơn đăng ký dự tuyển;

Có lý lịch rõ ràng.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

Không cư trú tại Việt Nam;

Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4.  Tiêu chuẩn xét tuyển:

a) Tiêu chuẩn chung:

Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

Am hiểu, tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

b) Tiêu chuẩn cụ thể:

* Chức danh phụ trách Kinh tế (lĩnh vực Đô thị, Xây dựng, Địa chính, Môi trường):

Về độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên khi tuyển dụng lần đầu.

Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông

Trình độ chuyên môn: Có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp trở lên các ngành đào tạo phù hợp với công việc được đảm nhận về: Địa chính, Xây dựng, quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị, kiến trúc, tài nguyên, môi trường.

Vế trình độ lý luận chính trị: sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với chức danh đang đảm nhiệm.

-Về trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc có chứng chỉ tin học Văn phòng trình độ A trở lên.

5.  Hồ sơ xét tuyển:

Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 1 kèm theo Thông báo này).

Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo Mẫu số 2 kèm theo Thông báo này) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

Bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên chứng nhận còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Y tế;

Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực đối với các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trong trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. Nếu trúng tuyển, trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày được tuyển dụng, người được tuyển dụng phải xuất trình bằng tốt nghiệp theo quy định. Nếu không xuất trình được bằng tốt nghiệp theo quy định thì người có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực các giấy tờ có liên quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có).

Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 03 ảnh màu cỡ (4cmx6cm).

Tất cả các loại giấy tờ trên được đựng trong bao đụng hồ sơ (theo mẫu).

6.  Nội dung xét tuyển:

Thực hiện theo điểm đ, điểm e, khoản 3 Điều 11 của Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .

7.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: người đăng ký dự tuyển mua và nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ ngày 03/6/2021 đến hết ngày 23/6/2021 ( trừ Thứ bảy, Chủ Nhật và ngày lễ, tết).

Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Bộ phận Văn phòng-Thống kê UBND phường 10. Địa chỉ: 219/28 Lưu Chí Hiếu, phường 10 TP Vũng Tàu. Điện thoại: 0356473687 ( liên hệ bà Ngũ Thị Chung).

Thông báo này được đăng công khai tại trang thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu, thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh không dây và được niêm yết tại trụ sở UBND phường 10.

Nguồn tin: vungtau.baria-vungtau.gov.vn