UBND quận Hải An, TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2023

23/03/2023

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT- BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 21/3/2023 của Ủy ban nhân dân quận Hải An về việc tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2023;
Ủy ban nhân dân quận Hải An thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2023, cụ thể như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
2. Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;
3. Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
4. Có lý lịch rõ ràng;
5. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
6. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
7. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
8. Không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; không trong thời gian đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN DỤNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Tổng chỉ tiêu cần tuyển dụng:
– Bậc Tiểu học 17 người, cụ thể:
+ Giáo viên Văn hóa 15 người, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm tiểu học hoặc ngành giáo dục tiểu học.
+ Giáo viên Tiếng Anh 02 người, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Tiếng Anh hoặc đại học chuyên ngành Tiếng Anh và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định
– Bậc Mầm non 19 người, yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành sư phạm mầm non hoặc giáo dục mầm non.

III. THÔNG BÁO TUYẾN DỤNG VÀ TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng được đăng trên Báo Hải Phòng 03 số báo ngày 22/3/2023 đến ngày 24/3/2023; đăng trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Hải An; niêm yết công khai tại trụ sở quận Hải An, trụ sở các trường học thuộc quận theo quy định từ ngày 22/3/2023 đến hết ngày 20/4/2023.
2. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển
– Phiếu đăng ký dự tuyển: Theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (Phiếu đăng ký dự tuyển được đính kèm theo Thông báo này).
Lưu ý: Phiếu Đăng ký dự tuyển phải ghi đầy đủ nội dung, thông tin theo đúng mẫu quy định. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
– Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: vào các ngày làm việc, từ ngày 22/3/2023 đến hết ngày 20/4/2023 (30 ngày, buổi sáng từ 8h00’ đến 11h00’, buổi chiều từ 14h00’ đến 16h30’)
3. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
– Tiếp nhận trực tiếp tại Phòng Nội vụ quận Hải An, địa chỉ: Trung tâm Chính trị – Hành chính quận Hải An, số 239 đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải quận Hải An, thành phố Hải Phòng hoặc gửi đường bưu chính theo địa chỉ trên, số điện thoại liên hệ: 0942551971 (Người nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Lê Hà Anh).
– Không trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển cho người đăng ký dự tuyển nhưng không trúng tuyển.
IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG; THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
2. Nội dung tuyển dụng
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành và kiến thức
+ Hình thức thi: Phỏng vấn
+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; kiến thức hiểu biết về Luật Viên chức, Điều lệ của ngành.
+ Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị)
+ Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm
3. Xác định người trúng tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định người trúng tuyển.
– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
* Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức theo khoản 1 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định như sau:
– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, Con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
4. Thời gian và địa điểm
– Thời gian tổ chức khai mạc và kiểm tra sát hạch vòng 2:
+ Tổ chức khai mạc dự kiến ngày 05/5/2023
+ Tổ chức kiểm tra sát hạch dự kiến 2 ngày: 06/5 và 07/5/2023 (Thứ bảy và Chủ nhật)
+ Địa điểm: trường Tiểu học Đằng Hải – Khu B, địa chỉ số 184 đường Đằng Hải, phường Đằng Hải, quận Hải An thành phố Hải Phòng.
V. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN
Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 92/2021/TTLT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

****** Tệp đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: haian.haiphong.gov.vn