UBND quận Tân Bình, TP. HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023-2024

25/05/2023

UBND quận Tân Bình, TP. HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023-2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 310 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và đào tạo quận Tân Bình, TP. HCM

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

–   Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: pgdtanbinh.hcm.edu.vn